BANNER GIGAFIBER
GIGASIM BANNER
GIGATV BANNER

PACKAGE 3BB FIBER ล่าสุด

3BB GIGAFIBER

3BB FIBER มาตรฐานเน็ตบ้านยุคใหม่ต้อง 1 Gbps

●ราคาเริ่มต้นสบายๆที่ 590 บาท/เดือน ความเร็วที่ 1000/100Mbps
●รับสิทธิ์ยืม WiFi Router WiFi6 มูลค่า 3000 บาท
●ส่วนลดค่าติดตั้ง 5000 บาท
●ใช้ 3BB WiFi ฟรีทั่วประเทศเมื่อเข้าร่วมโครงการลดกระดาษ
●ฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลบน 3BB Cloudbox 20-40 GB
●สมัครติดตั้ง ชำระค่าแรกเข้าตามราคาแพ็คเกจ เท่านั้น
●รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก 3BB Privilege
●บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง
*ราคายังไม่รวม VAT 7%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เฉพาะลูกค้า 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น•ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการผ่านแอป 3BB Member หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น•ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท (อุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงข่ายที่ให้บริการ) และต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ•ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งวงจร 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ หรือรับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งบริการ 3,000 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อตกลงใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 รอบบิลนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการแพ็กเกจที่สมัคร
 • หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งวงจร/บริการเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ •บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทีใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานกิกะบิตผ่านสาย LAN และสำหรับ Wi-Fi เป็นไปตามมาตรฐาน Wi-Fi AC1200 หรือAX1200•ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอป 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม

Terms & Conditions

 • Restricted for 3BB residential customer convenience for only house, not for commercial in service availability area.•The package can be registered on 3BB Member application or at the local 3BB shop on today – 31 of December 21.•Customer is eligible for GPON ONT rental valued of 2,200 Baht. (Equipment obtains Different depend on the network) In case customer cancels the service, customer must return all 3BB Fiber equipment to the company. In good working condition , If equipment defective , 3BB reserves the right to collect payment. Except damaged for application usual.•Discount on wiring installation fees of 5,000 Baht for new customer or discount service installation 3,000 Baht for customer with 12 bill cycles contract. In case that the customer cancels the service within 12 bill cycles from the date of installation
 • 3BB reserves the right to collect the installation all service fee with outdoor wiring installation at the rate based on prorate basic of remaining bills under such period after deducting from paid bills.•The service for receipt – transmission in 3BB network, 3BB reserved the right be equal service, quality of service decided all users and distance between server and network. Quality and efficient provide speed on LAN and Wi-Fi standard of AC1200 or AX1200.•Customer will be eligible for services other when registered 3BB Member Application such as 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege and other service.
3BB GIGATV New PRICE 2021

3BB GIGA TV

3BB GIGA TV ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย

●เน็ตบ้าน3ฺฺBB FIBER ความเร็วเริ่มต้นที่ 1 Gbps/300Mbps
●บริการความบันเทิงคุณภาพสูง รับชมได้อย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์กล่อง 3BB GIGATV
●รับสิทธิ์ยืม 3BB GIGATV BOX 
●รับสิทธิ์ยืม WiFi Router WiFi6 มูลค่า 3000 บาท
●ส่วนลดค่าติดตั้ง 5000 บาท
●ใช้ 3BB WiFi ฟรีทั่วประเทศเมื่อเข้าร่วมโครงการลดกระดาษ
●สมัครติดตั้ง ชำระค่าแรกเข้าตามราคาแพ็คเกจ เท่านั้น
●บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

3BB_GIGATV FIBER NEW PRICE
3BB FIBER gigatv ราคาใหม่ 690

กล่อง Andriod TV ผ่านการรับรองจาก Google (Certified by Google) เชื่อมต่อกับทีวีเปิดโลกความบันเทิงออนไลน์กับ 3BB GIGATV สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย Lan หรือผ่าน WiFi (dual band: 2.4Ghz/5Ghz) สามารถตั้งค่าผ่านมือถือ Andriod (กรณีที่มี Google Account แล้ว) หรือสมาร์ทรีโมท และมี Chromecast Built-In นำคอนเทนต์ที่ต้องการขึ้นทีวีได้

3BB GIGATV Box Specifications
SoC Amlogic s905X2-B
GPU ARM G31 MP2 GPU
Storage 8GB eMMC
RAM 2GB DDR3
OS Android 10 (Chrome cast compatible)
Video Standard MPEG-2, AVC/H.264, HEVC/H.265, HDR10, HLG
Video Mode 4K, 1080p, 720p
Audio Standard MPEG-1, AAC, HEAAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Input Voltage DC 12V/1.0A
Operating Power Consumption MAX. 12W
Standby Power Consumption MAX. 0.5W
Wi-Fi 2.4Ghz/ 5GHz dual-band 802.11ac Wi-Fi

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการผ่านแอปฯ 3BB Member หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท (อุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงข่ายที่ให้บริการ) และอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box มูลค่า 2,590 บาท โดยต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5,000 บาท และส่วนลดค่าติดตั้ง/Set up แพ็กเกจ 3BB GIGA TV 2,000 บาท เมื่อตกลงใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 รอบบิลนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการแพ็กเกจที่สมัคร หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งวงจร/บริการเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ
 • บริการนี้เป็นบริการที่ลูกค้าใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกันในโครงข่ายของ 3BB บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้เพื่อเป็นการให้บริการอย่างเท่าเทียม ลูกค้าอาจได้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ โดยคุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานกิกะบิตผ่านสาย LAN และสำหรับ Wi-Fi เป็นไปตามมาตรฐาน Wi-Fi AC1200 หรือ AX1200
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมเมื่อลงทะเบียนลูกค้าผ่านแอปฯ 3BB Member หลังจากที่ติดตั้งบริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 3BB WiFi, DDNS, POP3Mail, Privilege และสิทธิ์อื่นๆ ที่บริษัทจะมอบให้เพิ่มเติม

เงื่อนไขบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

 • ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่านกล่อง 3BB GIGATV ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV และ www.3BBGIGATV.com โดยสามารถติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • รายละเอียดช่องและรายการรับชมเป็นไปตามที่ HBO GO, MONOMAX, OKE กำหนดบริการ และไม่สามารถสมัครแยกจากบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเช่าวิดีโอ, คอนเทนต์ต่างๆของ 3BB GIGATV เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้บริการตามช่องทางที่กำหนด
 • กรณียกเลิกบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB สิทธิ์ต่างๆของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV ที่ได้รับตามแพ็กเกจจะสิ้นสุดทันที ต้องนำอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box และอุปกรณ์ประกอบให้ครบส่งคืน 3BB Shop
 • 3BB GIGATV อาจเปลี่ยนช่องรายการของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB TV ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงับสิทธิ์การยืมอุปกรณ์ หากมีการนำอุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
 • ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ และช่องรายการต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายกำหนด เจ้าของลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้รับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการ แก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตามสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

3BB GIGA SIM+

3BB GIGA SIM+ เน็ตบ้านพร้อมซิมเล่นเน็ต จาก DTAC

●เน็ตบ้าน3BB FIBER ความเร็ว 1 Gbps/300Mbps
●พร้อม dtac SIM (ความเร็วสูงสุด 10GB ต่อเดือน)
●รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท
●ส่วนลดค่าติดตั้ง 5000 บาท
●ใช้ 3BB WiFi ฟรีทั่วประเทศเมื่อเข้าร่วมโครงการลดกระดาษ
●สมัครติดตั้ง ชำระค่าแรกเข้าตามราคาแพ็คเกจ เท่านั้น
●บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

 • แพ็กเกจ 3BB GIGA SIM ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตของ 3BB พร้อม dtac SIM (ความเร็วสูงสุด 10GB ต่อเดือน)
 • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาสำหรับการใช้งานปกติในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายของ 3BB ในการให้บริการเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการผ่านแอป 3BB Member หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 3,000 บาท (อุปกรณ์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงข่ายที่ให้บริการ) และต้องนำอุปกรณ์ที่ยืมมาคืนให้แก่บริษัทฯ ณ ศูนย์บริการของ บริษัทฯ ในสภาพใช้งานได้ดี
 • หากไม่คืนหรืออุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดบกพร่องเสียหายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งวงจร 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ หรือรับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งบริการ 3,000 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อตกลงใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 รอบบิลนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการแพ็กเกจที่สมัคร หากสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้บริการ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้ กรณีลูกค้าเลือกไม่รับส่วนลดและชำระค่าติดตั้งวงจร/บริการเต็มจำนวนในรอบบิลแรกจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ

รายละเอียดของซิมเติมเงิน

 • ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจ bundle ของ 3BB จะได้รับซิมดีแทคพร้อมอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดฟรี 10GB ทุกเดือนตลอดอายุการใช้บริการ 3BB
 • เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด ลูกค้ายังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps จนครบรอบบิลของ 3BB
 • เมื่อลูกค้าเติมเงินเข้าในกระเป๋าหมายเลขของดีแทค จะสามารถใช้งานบริการต่างๆ ได้ที่อัตราค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • ค่าบริการโทรหาทุกเครือข่าย 0.99 บาทต่อนาที
 • SMS & MMS ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย
 • โบนัสพิเศษ! ถ้าลูกค้าเติมเงินตั้งแต่ 10 บาท – 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ โบนัสเพิ่มอีก 1 เท่า* (เฉพาะการเติมเงินครั้งแรก) และนอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อ topping ที่เหมาะกับการใช้งานของตัวเองได้อีกผ่าน application dtac
 • *เงื่อนไขโบนัส
 • ยอดเงินในโบนัสใช้สำหรับโทรในเครือข่าย dtac ค่าบริการ 2 บาทต่อนาที
 • ยอดเงินโบนัสมีอายุใช้งาน 30 วัน ไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้

3BB FIBER เทคโนโลยี WiFi6

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WiFi แบบใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้า 3BB FIBER พร้อมรองรับอินเทอร์เน็ตบ้านระดับ Gigabit

3bbonlinefiber by saifon

สนใจสมัครติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน 3BB FIBER

ติดต่อโทร 0639635615 คุณฝน
Email : saifon.sa@jasmine.com
หรือแอดไลน์เข้าไปที ลิ้งค์ นี้
สามารถแสกน QR CODE ในภาพ เพื่อแอดไลน์
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่ 3BB โดยตรงประสบการณ์มากกว่า 7 ปี